Aplikacje PWA

Progressive web application – progresywna aplikacja internetowa

Aplikacja uruchamiana tak jak zwykła strona internetowa, ale umożliwiająca stworzenie wrażenia działania jak natywna aplikacja mobilna lub aplikacja desktopowa. Uruchamiana przez kliknięcie ikony na pulpicie urządzenia mobilnego, możliwość wysyłania powiadomień systemowych.

Nasze Realizacje

Mockup pwa app choren

Chorten - Aplikacja PWA

PWA Progressive Web App - Progresywna Aplikacja Internetowa dla sklepów Grupy Chorten.